Diensten

Wat aha!nneke voor je kan betekenen

Door middel van kwalitatief onderzoek geef ik inzicht in je potentiële doelgroep. Met behulp van creatieve opdrachten haal ik ook de meer onbewuste behoeftes en motivaties naar boven. Vervolgens breng ik dit nieuwe perspectief tot leven in een interactieve sessie, zodat je er echt mee aan de slag kunt. 
Het resultaat van een design researchproject is bijvoorbeeld een klantreis, een motivationele segmentatie of kansrijke richtingen voor innovatie. 
Het project voor de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is hier een goed voorbeeld van. aha!nneke onderzocht wat zingeving betekent voor zinzoekers van 20 tot 40 jaar die niet (meer) geloven en op welke manier de PKN relevant zou kunnen zijn voor deze doelgroep. Het resultaat is een beknopt en visueel rapport waarin de beleving van de doelgroep tot leven komt en de belemmeringen en kansen om relevant te zijn voor deze doelgroep duidelijk naar voren komen. De PKN gebruikt dit rapport als naslagwerk en uitgangspunt voor het (verder) ontwikkelen van ideeën en concepten.

Inzicht – design research

Door inzichten te vertalen naar oplossingen ontwerp ik producten en services die aansluiten bij de behoeftes van je doelgroep. Ook bied ik verschillende perspectieven op je uitdaging, waarmee we de oplossingsruimte vergroten en tot verrassende concepten komen. 
Het resultaat van een service design project is bijvoorbeeld de ideale klantreis, een service blue print, innovatieve concepten of tools om je doelgroep beter te herkennen of bedienen. 
Het project voor de Gemeente Den Haag waarbij we op basis van gesprekken met asielstatushouders en gezinsmigranten een motivationele segmentatie maakten is hiervan een goed voorbeeld. Samen met diverse stakeholders maakten we vervolgens de vertaalslag van inzichten naar oplossingen. Het resultaat was duidelijk inzicht in de behoeften maar ook concrete handvatten per segment om ze beter te faciliteren een nieuw leven op te bouwen in Nederland.

Ontwerp – service design

In mijn trainingen krijg je handvatten om zelf aan de slag te gaan met service design of creatief probleem oplossen. We verkennen je eigen perspectief en hoe je dat kan verbreden. Ook faciliteer ik workshops waarin je zelf als team oplossingen voor jouw specifieke uitdaging bedenkt. Wil je graag meer playful leven of werken? Ook daarover deel ik graag mijn kennis en expertise! 
Mijn workshops & trainingen kenmerken zich door veel interactie, zelf ervaren en creativiteit. Het resultaat van een workshop of training van aha!nneke: nieuwe vaardigheden, tools en mind-set, maar ook concrete ideeën én eigenaarschap daarover.
Voor Partners voor Jeugd faciliteerde ik bijvoorbeeld een namensessie, om tot een goede naam te komen voor het programma ‘meest aantrekkelijke werkgever in de jeugdzorg’. Het resultaat was een shortlist met verrassende namen.

Workshops & trainingen - diy

Nieuwsgierig naar wat ik voor jou kan betekenen?

neem contact op